ING
Sermaye Piyasası Kurulunun 26/07/2019 tarih ve 12233903-106.01.01-E.10099 sayılı izni ile Şirketimizin, ING Portföy Yönetimi A.Ş. ile, ING Portföy Yönetimi A.Ş.’ nin tasfiyesiz infisah yolu ile tüm hak, alacak, borç, yükümlülükleri ve mal varlıgının kül halinde TEB Portföy Yönetimi A.Ş.’ ye devri yolu ile birleşmesine izin verilmiş ve anılan izin sonrası söz konusu birleşme işlemi 16/08/2019 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil olmuş ve 22/08/2019 tarih ve 9893 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. İşbu gerekçeyle ING PYŞ’nin kurucusu olduğu fonların devri Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznini müteakip gerçekleştirilecek olup, gerekli tüm duyurular Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilecektir. TEB Portföy hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen aşağıdaki web sitesini ziyaret ediniz .
http://www.tebportfoy.com.tr/